şövq

şövq
is. <ər.>
1. Şiddətli meyil, həvəs, arzu, istək. <Nuxulular> Molla İbrahim Xəlili bu halət ilə görməkdən vəch edib, şövqdən qayəm sövt ilə çağırırlar. M. F. A.. <Tahirzadə:> Məsmə bacı, qızın oxumağa çox can atır, çox şövqü var. M. C.. Şövqə gəlmək – həvəsə gəlmək, vəcdə gəlmək, ilhama gəlmək, ruhlanmaq. . . <Əmiraslan> şövqə gəlib sazını götürər, süzə-süzə çalardı. S. R.. Şövqə gətirmək – həvəsləndirmək, şövqləndirmək, vəcdə gətirmək, ruhlandırmaq, ilhamlandırmaq. Qanuni-əsasi arvadları o dərəcədə şövqə gətirib ki, dəxi gözləri naməhrəm kişiləri görmür. C. M..
2. İşıq. Eləmi sözü xoş; Kəmalı xoş, özü xoş; Aldı gözüm şövqünü; Xumar baxan gözü xoş. (Bayatı). Ay kimi şövq salıb ayna qabağın; Çoxların eyləyib divanə, Telli! A. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sövq — is. <ər.>: sövq etmək – 1) gətirmək, qabağına qatıb sürmək, aparmaq, irəli gətirmək; 2) təhrik etmək, səbəb olub bir nəticəyə aparıb çıxarmaq, çəkib aparmaq, cəlb etmək, məcbur etmək, vadar etmək. Nəbini kəskin mübarizəyə, qaçaqlığa sövq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sövq — ə. 1) qabağına qatıb sürmə; 2) səbəb olma, təhrik etmə; 3) göndərmə, aparma. Sövqi təbii 1) instinkt; 2) qeyri iradi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şövq — ə. arzu, istək. Şövqi eşq eşq sövdası; şövqi liqa’ üzdən sevmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • saiq(ə) — ə. sövq edən; sövqedici …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şövqi — ə. şövqə aid olan; arzulu, istəkli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təşəvvüq — ə. şövqə gəlmə, həvəs göstərmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təhrik — is. <ər.> Sözlə və ya başqa şirnikləndirici vasitələrlə birini bir iş görməyə vadar etmə, sövq etmə, meyilləndirmə, həvəsləndirmə. <Kitabpaylayan:> Sonra eşitdim ki, bir mollanın təhrikinə görə gəlib, məndən kitabları alıb, aparıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iştiyaq — is. <ər.> klas. Şövqündə olma, həsrətində olma, həsrətini çəkmə; şövq, həvəs, şiddətli arzu, həsrət. Saraldı mehrtək yüzüm cəmalın iştiyaqindən. K.. Eylərəm hər yerdə sənin sorağın; Gündən günə artar bil iştiyaqın. . Qur.. Seyr edin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəcd — is. <ər.> Həddən artıq sevinc, şadlıq, ruh yüksəkliyi; hədsiz şövq və həvəs. Sevincimin, vəcdimin çoxluğundan durub oynamaq istəyirdim. M. F. A.. Salman «Kapital»ı əlinə alıb vəcdlə z.: – Bu kitab köhnə aləmi tamamilə yıxacaq, – dedi, –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iq’ad — ə. otur(t)ma, oturmağa məcbur və ya sövq etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”